QUALIFY
Back   HOME
 

  

Контакти

Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“
Мариана Танчева: тел.: (02) 8117 508, E-mail: mtancheva@bcci.bg
Наталия Дичева: тел.: (02) 8117 416, E-mail: n.dicheva@bcci.bg
факс: (+359 2) 987 32 09
Уеб сайт на проекта