Проект SCOPE
Back   HOME
LogoProject_SCOPE.jpg
 

  

Контакти

Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“

Мариана Танчева: тел.: (02) 8117 508, E-mail: mtancheva@bcci.bg
Наталия Дичева:: тел.: (02) 8117 416, E-mail: n.dicheva@bcci.bg
факс: (+359 2) 987 32 09