TEBD
Back   HOME
 

  

Описание

БТПП е партньор по проект „Концепция за международна иновационна мрежа“, който ефинансиран по Програмата за сътрудничество между Република Турция и ЕС. Водещата организация е Търговската палата в Трабзон (Турция) в партньорство с БТПП и търговската палата в Каунас (Литва).

Основните цели са увеличаване капацитета на участващите партньори за подобряване качеството на услугите за МСП, предоставяни в областта на правата върху интелектуалната собственост, управлението на иновациите, тяхната комерсиализация и дизайн.

Дейностите по проект „Концепция за международна иновационна мрежа“ включват обмяна на опит в областта на иновационните политики и усъвършенстване методите на сътрудничество между държавните институции, НПО, университети, центрове за трансфер на технологии и индустрията. Предвидено е и насърчаване на предприемаческия дух и култура чрез организиране на обучения и предоставяне на консултантски услуги. Програмата на обученията включва теми в областта на интелектуалната собственост и предприемачеството. Броят на обучените лица ще достигне общо 240 души, или по 80 души от България, Турция и Литва.

В рамките на проекта ще се проведе конкурс за иновативно предприемачество, който ще излъчи трима победители от трите държави. Избраните предприемачи ще участват в учебно пътуване в една от страните партньори и ще получат консултантска услуга за развитие на бизнес план.

Продължителността на проекта е 15 месеца.