e-MEDIATION
Back   HOME
LogoProject_e-mediation.jpg
 

e-MEDIATION:
Насърчаване прилагането на информационните и комуникационните технологии при разрешаването на международни спорове

В хода на своето изпълнение проектът e-MEDIATION цели да постигне следното:

  • Да допринесе за еднаквото и ефективно прилагане на Директива 2008/52/ЕО;
  • Да създаде сигурно и удобно информационно решение за онлайн медиация на трансгранични спорове;
  • Да насърчи развитието на медиационна култура в българското общество.

Проектът се осъществява с подкрепата на програма „Правосъдие 2014 – 2020“ на Европейската комисия в рамките на Договор № 764210

Партньори: Фондация Право и Интернет, Българска търговско-промишлена палата, Декстро рисърч ООД
Продължителност: 16 месеца
Начална дата: 1 август 2017 г.

Дейности на БТПП по проекта:

  • Разработване на стратегия за разпространение на информация за проекта
  • Организиране на брифинг по проекта
  • Организиране на 7 събития за промотиране на проекта и неговите резултати в: София, Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора.
  • Подготовка на печатни материали за проекта
  • 12 Публикации в пресата за проекта
  • Разработване на F страница, група в LinkedIn, страница в Twitter
  • Организиране на международна конференция в София