Обучение по здравословни и безопасни условия на труд за членовете от системата на търговските палати
Back   HOME
LogoProject_labour.jpg
 

 
Насоки на Европейския съюз за безопасно завръщане на работното място в условия на COVID – 19, разработени от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа

 1. ПАПКА1 – Насоки, свързани с превенция на разпространението на COVID – 19 в различни индустриални сектори.
  • Селско стопанство:
   • Препоръки за работа в селското стопанство
   • Секторна справка на МОТ: въздействието на COVID-19 върху селското стопанство и продоволствената сигурност
   • Работна инструкция предприятията в селското стопанство, горското стопанство и градинарството
  • Сектор строителство:
   • Общ регулаторен протокол за ограничаване на разпространението на COVID–19 на строителните обекти
   • Препоръки за строителни и монтажни обекти
   • Контролен списък със защитни мерки срещу COVID-19 на строителни обекти
   • Наръчник с препоръки за здравна безопасност за осъществяване на непрекъснатост на строителните дейности по време на епидемията от коронавирус COVID-19
  • Текстилната, шивашката, кожарската и обувната промишленост:
   • Секторна справка на МОТ: COVID-19 и текстилната, шивашката, кожарската и обувната промишленост
  • Търговия на дребно с хранителни и нехранителни стоки:
   • Секторна справка на МОТ: COVID-19 и търговия на дребно с храни
   • Търговия на дребно с нехранителни стоки (облекло и т.н.): какви предпазни мерки да се предприемат срещу COVID-19
  • Туризъм и хотелиерство:
   • Икономка (хотелиерство): какви предпазни мерки трябва да бъдат предприети срещу COVID-19
   • Наръчник за добри практики за заведенията и работещите в сферата на туризма
   • Оперативни съображения за управление в условия на COVID-19 в сектора на настаняването
  • Минно дело:
   • COVID-19 и минно дело: Контролен списък за превенция и контрол
  • Услуги:
   • Превенция в ателиетата за химическо чистене срещу новия коронавирус
   • Добри практики във ветеринарните клиники и центровете за грижи към животните
   • Контролен списък за фризьори: препоръки към работодателите, за да могат да защитят себе си и служителите си от професионални рискове
   • Творчески институции
  • Сектор Здравеопазване:
   • Препоръки за психичното здраве на заетите в здравния сектор по време на пандемията от COVID-19
   • Детски заведения 
     
 2. ПАПКА 2 – Препоръки и допълнителна информация, относно разпространението на COVID–19.
  • Предотвратяване на стигмата COVID-19
  • Контролен списък за прилагане мерки за физическа дистанция на работното място
  • Ръководство за оценка на риска от COVID-19
  • Инструкции за управление на отпадъци в извънредно положение

 

Материалите са налични ТУК