Проект STRONG
Back   HOME
 

 
Контакти

Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“

Мариана Танчева: тел.: (02) 8117 508, E-mail:mtancheva@bcci.bg
Наталия Дичева: тел.: (02) 8117 416, E-mail: n.dicheva@bcci.bg