RIDE
Back   HOME
 

 


Описание

RIDE е проект за укрепване на капацитета на жените мигранти и бежанки да се влеят в пазара на труда чрез дигитални дейности и по този начин да се оптимизира тяхното включване в приемащото общество.

Проектът е насочен към създаване на увереност, самочувствие и капацитет у жените мигранти и бежанки, с помощта на инструменти за споделяне и подкрепа като фокус групи, кръгова методология и менторство.

Основните дейности по проекта, в които Българската търговско-промишлена палата ще вземе участие са: национален информационен ден, сесии за наставничество и обучение на жени мигранти и бежанки, обучение по информационни технологии.

This project is funded by the European Union's Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)