Проект SOLID
Back   HOME
 

  

Брошури

  1. Информационна брошура

  2. Информационна брошура обучителни модули

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм