VOJEXT
Back   HOME
 

 
Кратка информация

Основна цел на проекта е да осигури благоприятна бизнес и технологична среда за МСП чрез внедряване на когнитивни технологии. Когнитивните технологии имат за цел  да заменят голяма част от дейностите, извършвани от хора, с компютърни системи и да намалят човешката намеса с оглед съкращаване на времето и разходите за работа и оптимизиране на процеса.
Основните дейности по проекта включват:

  • анализ на социално икономическите предизвикателства пред фирмите, технически изисквания и функционален дизайн на системата;
  • анализ на взаимодействието човек-робот и контекстуална среда;
  • анализ на изискванията за безопасност и ергономичност на работните пространства за роботи;
  • семантично моделиране, планиране и преконфигуриране;
  • разработване на колаборативни роботи или т.нар. коботи (роботизирани рамене, които наподобяват устройството и движенията на човешката ръка, за да извършват фини, повтарящи се или понякога опасни манипулации вместо работниците)
  • тестване на коботите  от  МСП и ДИХ (дигитални иновационни хъбове) ;
  • дейности по разработване на комуникационен план и разпространение на информация сред заинтересованите групи.
Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз