Назад

Предстои втори уебинар от серията демонстрации за внедряване на коботи в индустриятаВ рамките на изпълнявания с участието на БТПП проект VOJEXT (Value Of Joint EXperimentation in digital Technologies for manufacturing and construction) продължава поредицата от уебинари, които имат за цел да представят приложението на разработения кобот в различни сектори на индустрията.

Целта на уебинарите е да представят практическата реализация на иновативната технология в производствените процеси на 5 компании от 4 страни – Испания, Италия, Турция и Унгария.

Чрез онлайн демонстрации на живо ще бъдат показани различни дейности и работни процеси, извършвани с помощта на роботизираната ръка. Освен с разработените технологии, участниците ще имат възможност да се запознаят и с ползите за бизнеса от внедряването им в производството.

Вторият уебинар ще се проведе на 25 октомври от 12 ч. в Унгария и се фокусира върху производството на вискоеластични полиуретанови продукти. Демонстрацията ще представи приложението на кобота в дейностите на унгарската компания PEMU, която e специализирана в производството на изделия от пластмаса, които намират широко приложение в различни сектори на индустрията.

По време на събитието ще бъде демонстрирано внедряването на роботизираната ръка в производството на вискоеластични полиуретанови възглавници. Ползите за компанията от приложението на кобота са: презицност при производството; намаляване на човешките грешки; спестяване на време и ресурси; по-ниски енергийни разходи; повишаване на производителността.

В събитието ще участват фирми от всички страни-партньори по проекта, както и представители на цифрови инновационни хъбове, научно-изследователски организации и др. За да се участвате в уебинара, моля да се регистрирате на следния линк. Участието е безплатно. Работният език е английски.

Следващите уебинари се очаква да бъдат проведени в периода ноември 2023 – февруари 2024 г. Като координатор на информационните и комуникационните дейности на проекта, БТПП ще предостави своевременно информация на своите членове и партньори за предстоящите събития и обучения за МСП.

Проект VOJEXT се изпълнява в рамките на Програма „Хоризонт 2020“ с участието на 19 партньорски организации от 11 страни – България, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Турция, Унгария и Франция. Проектът е насочен към внедряването на мобилни колаборативни роботи (т.нар. „коботи“) в производството и строителството и по-конкретно в пет пилотни сектора - автомобилостроене, строителство, електроника, производство на полиуретанови възглавници и занаятчийство. Повече информация за проекта можете да намерите на официалния му уебсайт - https://vojext.eu/

 


19.10.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад