Назад

Цветан Симеонов се срещна с Белинда Ордис, Отговорник за "Многосекторния план за насърчаване и нови пазари" на ASTUEX

Целта на работната среща бе обсъждане на възможностите за сътрудничество между фирми от България и Автономна общност Астурия
Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов проведе среща с Белинда Ордис, Отговорник за "Многосекторния план за насърчаване и нови пазари" на ASTUREX -дружество за насърчаване на износа на Автономна общност Астурия, Испания. Участие в срещата взе и Роберто Руис, Търговско-икономически съветник при Посолството на Испания в София.

Цветан Симеонов представи дейността на БТПП, като акцентира върху единния доброволен търговски регистър и членството в Палатата. Обсъдени бяха още предимствата на Арбитражния съд към БТПП, както и международните участия на Палатата. Председателят на БТПП представи още богатия опит на Палатата при организиране на бизнес делегации, посещения, форуми, семинари. съпътстващи програми, двустранни срещи, панаири и изложения.

Белинда Ордис представи дейността на ASTUREX -публично предприятие, насърчаващо на износа на испанските фирми и създаване на сътрудничество с чуждестранни партньори. Тя отбеляза, че основно стокообмена между испанския регион и България включва суровини – цинк, стомана и др.

Цветан Симеонов сподели, че потенциални сектори за сътрудничество могат да бъдат още: автомобилостроенето, информационните технологии, фармация, агробзинес и туризъм.

По време на срещата бе обсъдено оналйн представяне на бизнес климата на Автономна общност Астурия пред българския бизнес. БТПП ще информира допълнително за предстоящите инициативи.


03.05.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад