Назад

БТПП участва в Международен научен форум „Интелектуална собственост и бизнес - предизвикателства и решения“

Форумът се проведе под патронажа на ректора проф. д-р Димитър Димитров и финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на МОН


БТПП с представители Михаела Михайлова и бившия член на УС на Палатата Владимир Йосифов взе участие в рамките на Партньорството си с УНСС в проведения от Катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ и Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ) „Проф. д-р Борислав Борисов" Международен научен форум „Интелектуална собственост и бизнес - предизвикателства и решения“ под патронажа на ректора проф. д-р Димитър Димитров, в който се включиха още над 70 участника.

Тематичните направления на форума, който се проведе на 26 и 27 април 2023 г. бяха „Високи и гранични технологии – интелектуална собственост“ и „Дигитализация на бизнеса - интелектуална собственост“ с лектори от академичните среди в България и чужбина.

В дискусиите на форума, който започва на Световния ден на интелектуалната собственост, участваха представители на  академичната общност от САЩ, Австрия, Италия и страни от Източна Европа; представители на държавните институции, изпълнителната и съдебна власт, НПО и заинтересовани лица от сферата на бизнеса с интелектуалната собственост.

В рамките на форума беше представена информация от Проф. Мария Маркова за сериозната връзка между интелектуалната собственост и бизнеса. В ЕС над 40% от трудовата заетост е в области на индустрията базирани или свързани с интелектуалната собственост. Те генерират около 6,6 трилиона евро резултат с над 47% по-високи заплати от всички други сектори на икономиката. Успешните компании сочат, че над 60% от всички активи, са активи свързани с интелектуалната собственост.

От името на Европейската мрежа на преподавателите по интелектуална собственост (EIPTN - European Intellectual Property Teacher`s Network) във форума взе участие и проф. Лорен Мондерьо и Доц. д-р  Димитър Благоев, декан на Бизнес факултета към УНСС.

БТПП беше представена също така и от г-н Владимир Йосифов, член на УС на БТПП, който също е специалист с дългогодишен опит в областта на интелектуалната собственост и иновациите.

Проф. Маркова благодари за получените поздравителни адреси, сред които открои адресите на Министерство на културата, на Българска търговско-промишлена палата, на Патентно ведомство на Р. България, на Агенцията за насърчаване на МСП, на ръководители на ВУ, представени лично в официалната част на форума - Нов български университет, на Международното висше бизнес училище, други.

Специално внимание беше насочено към партньорски международни организации като Global IP alliance - USA, Еuropean IP teaching network /EUIPTN/, на Световната организация за интелектуална собственост /WIPO/и включване на събитието в календара на СОИС за събития послучай световния ден на интелектуалната собственост - https://www.wipo.int/.../en/ipday/2023/events_calendar.html


02.05.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад