Търговски регистър

Повече от 50 години Българската търговско-промишлена палата поддържа Единен търговски регистър на български търговци, сдружения, търговски представителства на чуждестранни лица. Основната му цел и функции са насочени към обслужване на обществото и бизнеса чрез предоставяне на надеждна информация за актуалния статут на регистрираните правни субекти, което е гаранция за сигурност при осъществаване на търговските им взаимоотношения и предоставяне на услуги по издаване и заверка на последващи документи, необходими за външнотърговската им дейност.

Уважаеми потребители, 
във връзка с миграция и прехвърляне на данните на нови сървъри
от днес 15.02.2019 г. 12.00 часа до 12.00 часа на 18.02.2019 г. 

Търговският регистър няма да работи