Назад

Палатата е част от консорциум, изпълняващ проект „VOJEXT“, програма ХоризонтБългарската търговско-промишлена палата е партньор по проект VOJEXT (Value Of Joint EXperimentation in digital Technologies for manufacturing and construction), който се реализира по програма „Хоризонт“ 2020 от консорциум с участието на 19 партньорски организации от 11 страни – България, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Турция, Унгария, Франция. Водещ партньор на екипа е Техническият Университет в Мадрид. По време на завършилата неотдавна работна среща в Мадрид,  партньорите демонстрираха приложения на разработената  роботизирана ръка, управлявана от кибер-физична система (т.нар. „кобот“), в 5 пилотни сектора на индустрията – автомобилна индустрия, строителство, електроника, пластмаси  и занаятчийство. Целта на тези “пилотни“  разработки е да стимулира бизнеса към внедряване на иновации в производството, които ще ги направи по-конкурентоспособни.

По-долу Ви представяме приложенията на „кобота“ в цитираните сектори  и ползите от тяхното внедряване:

► „Автомобилно умно производство“ , разработено от Мercedes Benz Türk, Турция и  DLR, Германия
Предимства:  подобрява обработката  на термостатичните автомобилни компоненти, които се произвеждат при висока температура, за да се избегне деформацията на частите, намалява обема на пластмасовите отпадъци и пести консумацията на електроенергия.

► „Строителство“, приложение на „кобота“  при  обработка и боядисване на стени, извършвано на ръка, разработена от Acciona, Испания
Предимства: спестява време и ресурси, допринася за преодоляване  недостига на квалифицирани работници.

► „Система за успоредно производство и монтаж на електроника и чупливи компоненти“ (напр. захранващи модули и батерии за ел. автомобили), разработена от OSAI, Италия
Предимства: спестява време и ресурс, генерира по-малко отпадъци, пести енергия, подобрява  качеството на изделията.

► Внедряване на “ кобота“ в процеса на обработка на вискоеластични полиуретанови възглавници, разработено от PEMU, Унгария
Предимства: прецизност при производството, намалява  човешките грешки,  пести време  и ресурс, намалява енергийните разходи; повишава производителността.

► Приложение на „кобота“ в занаятчийството при производството на плочки, разработено от OKN, Италия
Предимства: спестява време и ресурс, намалява фактора на „човешка умора“, подобрява конкурентоспособността на занаятчиите.

---------------
„Хоризонт Европа“ е рамковата програма на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите.

Целта на програмата е да се укрепи научната и технологичната база на ЕС, включително чрез разработване на решения за изпълнение на приоритетите на политиката като екологичния и цифровия преход. Програмата допринася и за постигането на целите за устойчиво развитие и стимулира конкурентоспособността и растежа. Това е водещата инициатива на ЕС за подкрепа на научните изследвания и иновациите – от концепцията до пазарната реализация.

БТПП, като лидер на информационната и комуникационната дейност по разпространение на резултатите от проекта, предвижда да проведе он-лайн европейски информационен уебинар, свързан с приложенията на „кобота“, с  демонстрация на неговите приложения и коментари от разработчиците за предимствата от използване на иновативния “кобот“.

Повече новини за проект „VOJEXT“ можете да научите от сайта www.vojext.eu, както и от сайта на БТПП https://www.bcci.bg/projectsBCCI_EN.htm.


02.05.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад