Назад

Среща с председателя на Съюза на инвалидите в България

БТПП съдейства на сдружението при провеждане на политики за хората с увреждания


Председателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с Георги Колев, новият председател на Съюз на инвалидите в България. Сдружението е дългогодишен пряк член на БТПП и е предоставило пълномощно на Палатата да го представлява в тристранния съвет на национално равнище.

На срещата  Георги Колев направи кратък исторически преглед на Сдружението, като подчерта, че то  е най-старото обединение на инвалидите в България, създадено в ранните години след Освобождението.

Като независима неправителствена организация, Сдружението е регистрирано през м. декември 1989 г. - юридическо лице, работещо в обществена полза. С решение на МС № 1145 от 1996 г. СИБ официално е признат за национално представителна организация и оттогава е член на Националния съвет за хората с увреждания. СИБ е член и на Европейския форум на хората с увреждания.

Основните цели на СИБ са насочени изцяло към защита на човешките права на инвалидите в България и осигуряване на равнопоставеност пред различните органи и институции.

Сдружението има 381 структури в цялата страна (регионални, дружества, клубове и др.) в 170 общини, в 28 райони на страната. Има около 42 000 индивидуални членове (с различни видове заболявания). Според данни на НСИ хората  с увреждания са 12,4% от населението на страната, но според председателя на СИБ те са повече. Колев сподели, че не всички хора с увреждания  се освидетелстват, тъй като се страхуват, че това може да им навреди пред работодатели при наемане на работа.

Председателят на БТПП изрази готовност за оказване на съдействие при обсъждане и  приемане на нормативни актове, засягащи трудовата заетост на хората с увреждания и условията за наемането им на работа.

 


02.05.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад