Назад

БТПП разработва проект за иновативен кобот с приложения в индустрията и занаятите

На 26 и 27 април в Мадрид, Испания се проведе втората работна среща на партньорите по проект VOJEXT (Value Of Joint EXperimentation in digital Technologies for manufacturing and construction).

В рамките на проекта се разработи подвижна роботизирана ръка, управлявана от кибер-физична система, която има приложение в различни сектори на индустрията. За целта партньорите експериментираха с внедряването на колаборативния робот (т.нар. кобот) в 5 пилотни сектора – пластмаса, електроника, автомобилна индустрия, строителство и занаятчийство.

Сред основните предимства, които иновативната технология се очаква да донесе на предприятията, са: подобряване на производителността и конкурентоспособността; по-високо качество на продукцията; намаляване на риска от човешки грешки; спестяване на време, труд и ресурси; намаляване на консумираната енергия, генерираните отпадъци и въглеродния отпечатък.

По време на срещата бяха представени победителите в двете отворени покани за финансиране на иновативни проекти в сферата на роботиката. В рамките на първата покана кандидатите трябваше да представят решения на шест технологични предизвикателства, които предлагат нови или надграждат съществуващите приложения на кобота. Всяка от избраните фирми ще получи финансиране на стойност до 80 000 евро и подкрепа от ментори за реализиране на своята проектна идея.

По втората покана, която се осъществява по линия на Програма “Наука, технология и изкуства” (S+T+ARTS), кандидатстваха артисти с  проектни предложения за внедряване на кобота в творческите индустрии. В рамките на поканата бяха излъчени трима победители, като всеки от тях ще получи финансова подкрепа от 30 000 евро за реализиране на своите проекти в сферата на изкуствата.

Партньорите също така обсъдиха и предстоящите дейности, които включват изработка на рекламен видеоклип за приложението на кобота в петте пилотни сектора, организиране на информационни събития за МСП, както и заключителна конференция за представяне на постигнатите резултати.

Като координатор на информационните и комуникационните дейности на проекта, БТПП ще продължи да информира своите членове и партньори за предстоящите дейности по проекта. Повече подробности можете да намерите на официалния уебсайт на проекта - https://vojext.eu/

Проект VOJEXT се изпълнява в рамките на Програма „Хоризонт 2020“, с участието на 19 партньорски организации от 11 страни – България, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Турция, Унгария, Франция.  

 


27.04.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад