Назад

БТПП изразява съпричастност към пострадалите от наводненията в община КарловоВ продължение на проведена онлайн среща между кмета на гр. Карлово д-р Емил Кабаиванов и председателя на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов, БТПП призовава своите членове да проявят съпричастност към пострадалите от наводненията в района на Карлово.

Нека всички фирми, които могат и желаят да помогнат на засегнатите от наводненията в Карловския регион, да се отзоват и по спешност да доставят строителни материали. За тях вече има изготвени списъци от комисиите, за да започне незабавно възстановяването и да се използва все още подходящото за сезона време. Има необходимост и от храни, дрехи, одеяла, санитарно-хигиенни материали, бутилирана вода.

Д-р Емил Кабаиванов изброи неотложните мерки, по които работи общината за по-бързото възстановяване. На първо място по спешност е почистване, укрепване и възстановяване на мостовите съоръжения и разрушените основни улици с първостепенно значение от регионалната инфраструктура. Подготвя се доклад  до междуведомствената комисия за размера на щетите и план за възстановяване на няколко етапа.

Председателят на БТПП предложи средствата, необходими за възстановяване, да се конкретизират детайлно по обекти и им се даде публичност чрез електронните медии, за да могат фирмите да направят своя избор за помощ, съобразно техните финансови възможности.

В допълнение Емил Кабаиванов сподели за вече направени договорености с фирми за кухненско обзавеждане, които ще се отзоват с комплект от печка, хладилник, пералня и бойлер за колкото се може повече от пострадалите семейства. В проведения разговор той увери, че всички набрани средства по дарителската сметка ще се разходват публично, за което предстои избор на Обществен съвет за контрол по разходването.

От своя страна Цветан Симеонов пое ангажимент Българската търговско-промишлена палата да разгледа експертно в най-кратки срокове всички постъпили писмени молби за издаване на сертификат за форсмажор поради възникнали непреодолими и непредвидени обстоятелства като природни бедствия.

БТПП препоръча в комисиите за описване на щетите на фирмите по места да има по един представител на общините за обективност при оценяване на загубите. Като представител на бизнеса Българската търговско-промишлена палата ще съдейства всички законови мерки да бъдат използвани за преодоляване на загубите сред бизнеса и населението в засегнатите региони. В такива моменти е редно да се прояви солидарност от всички, които имат компетентност, знания и възможност за по-бързо преодоляване щетите от природното бедствие в региона на Карлово. Поет бе и ангажимент като част от представителните организации на работодателите да се обърнем към всички, за да насърчат своите членове за оказване на помощ и съдействие в зависимост от възможностите си.

За конкретна финансова помощ може да използвате следната дарителска сметка:

Първа инвестиционна банка АД

Приходна сметка в BGN

IBAN: BG81FINV91508416025382

ВИД ПЛАЩАНЕ 44 51 00 – ДАРЕНИЯ

 

 


14.09.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад