Назад

Търговските палати призовават за незабавни мерки, които да помогнат на предприятията да се справят с растящите цени на енергиятаРъководството на Асоциацията на европейските търговски палати /Европалати/, по време на среща в Прага, проведена вчера, призовава за незабавни мерки, които да подмогнат предприятията да се справят с постоянно нарастващите цени на електроенергията и газа. Конкретните предложения на палатите включват: целенасочени финансови компенсации за предприятията, прилагане на балансирани политики за енергоспестяване и своевременни интервенции на пазара.

В очакване на извънредната среща на министрите на енергетиката на страните от ЕС, насрочена за утре, 9 септември, ръководството на Европалати се срещна с чешкия министър по европейските въпроси Микулаш Банк. По време на дискусията бе подчертано неблагоприятното икономическо въздействие на високите разходи за енергия върху възстановяването и конкурентоспособността на Европа. Председателят на Асоциацията Люк Фрииден повтори, че "изключително високите цени на енергията биха могли да доведат до ограничаване на производството, което ще доведе до пагубни последици за предприятията, международната конкурентоспособност на европейската икономика и пазара на труда".

Мрежата от търговски палати призовава за солидарност и европейски решения за осигуряване на енергия на достъпни цени за предприятията и потребителите, като се приветстват координираните мерки за намаляване на търсенето. Палатите също настояват за справедливо поделяне на финансовата тежест между различните крайни потребители.

Важно е да се гарантира, че дружествата, които вече са направили съществени инвестиции в енергийна ефективност, няма да бъдат обременени допълнително. Освен това, последващите допълнителни инвестиции в енергийна ефективност трябва да бъдат улеснени. "Спешно се нуждаем от целенасочени политики за облекчение, включително подходящи финансови компенсации за предприятията, както и бързи процедури за стартиране на устойчиви проекти", добавя Фрииден.

Европейските търговски и промишлени палати признават, че са необходими своевременни интервенции, основани на развитието на пазара за енергия, за да се осигурят достъпни цени за крайните потребители и да се свали финансовият натиск от предприятията. От жизненоважно значение е да се гарантира, че всички предприети мерки не възпрепятстват функционирането на вътрешния енергиен пазар, нито застрашават декарбонизацията, сигурността на доставките и усилията за икономия на енергия. Палатите призовават за решения на европейско равнище, за да се избегнат непредвидени въздействия върху трансграничните енергийни потоци между държавите-членки. Европейската комисия следва да изложи подробно вариантите за политики и да гарантира, че интересите на европейските предприятия ще се вземат под внимание.

Текстът на съобщението от Европалати на английски можете да видите тук.

 


08.09.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад