Назад

АОБР настоява за продължаване на програмата за компенсиране на небитовите потребители на ел. енергияДО

Г-Н ГЪЛЪБ ДОНЕВ,
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РБ

Г-Н ХРИСТО АЛЕКСИЕВ,
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КРИЗИСНИЯ ЩАБ ПО ЕНЕРГЕТИКА

Г-ЖА РОСИЦА ВЕЛКОВА,
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Г-Н РОСЕН ХРИСТОВ,
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Г-Н НИКОЛА СТОЯНОВ,
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА       

ОТНОСНО: Мерки за компенсиране на небитовите потребители на ел. енергеия

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

С настоящото се обръщаме към Вас с призив за спешно приемане на Постановление на Министерския съвет за прилагане на гласуваните чрез Закона за държавния бюджет компенсации на високите ел. енергийни цени през четвъртото тримесечие на 2022 г., с оглед изтичането на 30 септември т.г. на срока на действие на настоящото ПМС.

Евентуално забавяне на подобно решение ще доведе до тежка ликвидна криза в огромната част от небитовите потребители на ел. енергия, с краен ефект – спиране на производства и съкращаване на работни места. На фона на продължаващите серия от кризи, българският бизнес не е в състояние да понесе пореден ценови удар. Припомняме, че в групата на небитовите потребители, освен предприятията, са и всички обществени институции – болници, училища, детски градини, музеи, театри, общински администрации и т.н.

В допълнение, настояваме в изготвяния в момента проект на Държавен бюджет за 2023 г. да бъдат предвидени средства за продължаване на програмата за компенсиране на небитовите потребители на ел. енергия и след 1 януари 2023 г., като се подготвят изменения в Закона, за да може да се ползват като източник, наред с БЕХ, и неочакваните печалби при електропроизводството и в частния сектор.

Обръщаме внимание, че компенсациите не са „помощи“, а връщане на надвзетото от предприятията, в резултат от изкривения пазар. АОБР, чиито членове създават 86% от БДС и дават работа на 82% от наетите в България, няма да се поколебае да използва всички законни средства, за да се противопостави на прекратяване или забавяне на програмата за компенсиране. Тя не ползва средства от Държавния бюджет, а нейното прекратяване или влошаване на условията би обрекло огромна част от българските предприятия!

 

С УВАЖЕНИЕ,
ДОБРИ МИТРЕВ
Председател на УС на БСК
и председател на АОБР за 2022 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ    

 

 


09.09.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад