Назад

Признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения

Прилагането на Нюйоркската конвенция от 1958г. в практиката на АС при БТПП


 

Нюйоркската конвенция от 1958 г., която е ратифицирана от РБългария през 1961 г., намира приложение при признаването и изпълнението на чуждестранни арбитражни решения. Конвенцията предвижда възможността всяка държава, присъединила се към нея чрез подписване или ратифициране, да я прилага на условията на взаимност при изпълнението на арбитражни решения, постановени от арбитражни съдилища на друга договаряща държава.

Арбитражните решения освен, че се различават с по-голяма стабилност в сравнение с тази на съдебните поради ограничения брой предпоставки за тяхното атакуване, се ползват с изпълнителна сила на територията на чужда държава-страна по Нюйоркската конвенция, като по този начин арбитражното решение се превръща в обвързващо за нея.

Ежегодно решения по международни дела, постановени от АС при БТПП, имат задължителна сила на територията на редица държави. Допускането по молба на заинтересованата страна на изпълнение на арбитражните решения, постановени от АС при БТПП в чужди държави винаги е протичало безпроблемно.

На вашето внимание предлагаме двете основни бази данни, които включват текста на Нюйоркската конвенция на различни езици, съдебни решения от редица държави, статии и друга информация, свързана с признаването и изпълнението на арбитражни решения:

https://www.newyorkconvention.org/

https://newyorkconvention1958.org/

Предлагаме ви и друг ценен източник на информация - сайта на UNCITRAL: https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards


13.09.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад