Назад

Предложения на БТПП за насърчаване развитието на индустриалните паркове в БългарияБългарската търговско-промишлена палата, в качеството си на работодателска организация на национално равнище и участник в Оперативната работна група за индустриалните паркове, подготви становище относно Разработване на мерки за насърчаване развитието на индустриалните паркове в България.

Икономическата действителност ясно показва, че приетите в годините назад мерки за насърчаване развитието на индустриалните паркове в България нито са достатъчни, нито са адаптивни към възможностите на българската икономика. Необходими са по-сериозни регулации на съществуващите мерки и  създаването на нови такива, които да отговорят на нуждите на пазара и да се постигне икономически ефект за съответните региони и за страната като цяло.

БТПП счита, че е необходим различен подход по отношение на развитието на индустриалните паркове. От зони, в които инвеститорите могат само да наемат или закупят терени, паркове следва да бъдат изградени като обединяващи научно-развойни, производствени, търговски политики с цел привличане на допълнителни инвестиции от стратегически и финансови  партньори.

Българската държава не трябва да се осланя и да разчита само на средства от европейските фондове и Плана за възстановяване и развитие, чиито средства могат да бъдат ползвани само за инфраструктура по отношение на тези зони, а следва да заложи изисквания към бенефициентите на средствата, които в бъдеще да ги накарат да се развият в посока, която ще позволи привличане на чуждестранни инвестиции. В тази връзка, следва да се дискутират възможностите за тематична специализация на отделни паркове, както и задължението за създаване на научно-изследователска и развойна инфраструктура като условие за получаване на публично финансиране.

Палатата подготви и следните конкретни предложения за разработването на мерки за насърчаване развитието на индустриалните паркове в България – виж ТУК. Те са изпратени на вниманието на ресорните министри - на икономиката и индустрията и на иновациите и растежа.

БТПП остава на разположение за допълнителни коментари и предложения, както и с участие на свои експерти в работни групи при последваща промяна на законодателството.

 


13.09.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад