Назад

Работна среща с новия търговски съветник на Република Хърватска

Саня Губерина представи основните цели на започналата й мисия у нас
 

Новопристигналият съветник в Посолството на Република Хърватска в София Саня Губерина посети Българската търговско-промишлена палата. Тя разговаря с председателя Цветан Симеонов и сподели информация за своята мисия и цели с дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“ в Палатата.

Във фокуса на Губерина ще бъдат и търговско-икономическите отношения между Хърватска и България. По време на срещата бяха обсъдени практични стъпки за подпомагане на развитието им след пандемията и в ситуация на световна икономическа криза.

Цветан Симеонов представи дейността и услугите на Палатата и подчерта приятелските връзки с Търговската палата на Хърватия в рамките на Асоциацията на европейските търговски палати.

По информация от Министерството на икономиката и индустрията двустранният стокообмен между България и Хърватска нараства през 2020 и 2021 г. средно на година с 50%. През 2021 г. възлиза на 514 млн.евро. Износът през миналата година също е нарастнал с 97 % до 325 млн.евро.

Водещите стоки в българския износ за Хърватия за 2021 г. са: рафинирана мед и медни сплави, биодизел, нефтени масла, облекла – конфекция, телевизори, медикаменти, хлебарски и тестени изделия, нефт и газ, метални тръби и профили, шоколад и др.

Водещите стоки в българския внос от Хърватия за 2021 г. са: сурови нефтени масла, пури, козметика, телевизори, минерални или химични торове, отпадъци и отломки от мед, нефтен газ, хартии и картони, изделия от кожа и др.

Сумарните хърватски инвестиции в България към 31.12.2021 г. възлизат на 38.8 млн. евро. През 2021 г. в България са постъпили 6.7 млн. евро хърватски инвестиции.  / Източник: БНБ /

Българските инвестиции в Хърватия са в областта на търговията - продажба на електроника и техника за домакинството; кабелна ТВ мрежа; металообработка; козметична промишленост; хранително-вкусова промишленост и др.

 

 

 


13.09.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад