Назад

Работна среща на работодателските организации от страните от Европа и Централна Азия

В Будапеща започна годишната работна среща на работодателските организации от страните от Европа и Централна Азия, членуващи в Международната организация на работодателите (МОР). На срещата от страна на Българската търговско-промишлена палата участва Васил Тодоров - главен секретар.

В първия ден на събитието министърът на икономиката на Унгария - Мартон Наги, представи данни за икономическата ситуация в страната. Съвпадението на много кризи принуждава унгарската държава да увеличи държавните разходи като подпомогне редица местни предприятия, заради изключително високите цени на електроенергията и суровините.

Министър Наги обоснова необходимостта от целенасочена подкрепа на енергийно интензивните предприятия, които търпят значително щети от кризите.

В рамките на срещата представителите на организациите от отделните държави представиха информация за състоянието на икономиката в техните страни - и по-специално инфлация, цени на електроенергията и енергоносителите, схеми за подпомагане и компенсации, с особен фокус върху МСП.

Васил Тодоров направи обзор на икономическата ситуация в България, акцентирайки върху процесите на възстановяване на бизнес средата, нарастващите цени на ел. енергията и природния газ. “Палатата стимулира и насърчава всеки един предприемач в тази непредвидима икономическа и политическа среда,  да премине към ВЕИ за собствени нуждиПредприели сме и редица действия за облекчаване на регистрационните режими за малки ВЕИ-та към уведомителен режим, като сме изложили нашите препоръки към правителството”, добави още Тодоров. 

Главният секретар информира и за последните промени в трудовото законодателство в България, както и за процеса на съгласуване на Национално тристранно споразумение между представителите на национално представените организации на работниците и на работодателите.

В дискусията се засегна и темата за връзките с профсъюзите и предстоящите избори в отделните държави.

В рамките на срещата беше проведена експресна анкета относно дейностите, на които МОР следва да акцентира и да развива. Най-голям брой отговори бяха насочени към необходимостта от предлагане на услуги на членовете.

 


09.09.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад