Назад

Възможности за разширяване на инвестиционното партньорство с Аржентина

През изминалата седмица посланикът на Аржентина в София Н.Пр. Алфредо Атанасоф и търговският съветник към Посолството Хуан Игнасио Камио посетиха Българската търговско-промишлена палата  и разговаряха с председателя Цветан Симеонов и  Владимир Томов – председател на Съвета по инвестиции при БТПП.

По време на разговора посланик Атанасов очерта инвестиционния профил на страната си, като представи различните фондове за инвестиции и бъдещи инвестиционни намерения, работещи на аржентинския пазар. Дискутирани бяха различни форми за насърчаване на двупосочния инвестиционен процес между двете страни - български инвестиции в чужбина и инвестиции на чужди компании в България. 

Владимир Томов запозна гостите с насоките и приоритетите в дейността на Съвета по инвестиции при БТПП - https://www.invest.bcci.bg/ , които основно се свеждат до: 
 

  •  Представяне на финансови и инвестиционни продукти;
  •  Разработване и представяне на инвестиционни проекти;
  •  Разглеждане на проекти за финансиране от членовете на Съвета;
  •  Съдействие за сключване на сделки между членовете и
  •  Организиране и участие в семинари и форуми

Членове на Съвета са банки, финансови институции, държавни и общински инвестиционни фондове, организации, свързани с инвестициите, частни инвеститори, гаранционни фондове и др. Представени бяха различни кредитни инструменти за излизане на трети пазари.

На срещата бе отправена покана към гостите от Аржентина за участие в предстоящото събитие Sofia International Money Expo, (SIMExpo 2022), организирано от ИАНМСП, БТПП и Съвета по инвестиции към БТПП. Целта на международната конференция е повишаване финансовата и инвестиционна култура на малките и средни предприятия, като им бъде предоставена полезна информация за възможностите за развитие чрез ползването на различни финансови и инвестиционни инструменти по достъпен начин.

В рамките на проявата финансиращи институции, инвестиционни и гаранционни фондове и инвеститори ще представят своите продукти, насочени към предприемачите.  Финансиращите институции ще имат възможност с презентации да представят своите програми и проекти, насочени към бизнеса. Ще бъде осигурен и директен контакт с представители на фирмите в рамките на контактна борса с двустранни срещи за запознаване с конкретните финансови възможности, съобразени с текущите нужди на предприятието.

Председателят на БТПП сподели, че в момента се наблюдава известно изчакване от страна на компаниите за инвестиране в чужбина, в т. число и на българските фирми, поради постоянно повишаващите се цени на енергоносителите и породената от тях сложна конюнктура и несигурност на пазара.

В края на срещата бе постигната договореност да продължи съвместната работа между БТПП, екипа на Посолството на Аржентина и Съвета по инвестиции за намиране на ефективни бъдещи инвестиции в двете страни. 

 


02.09.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад