Назад

Фирми вече приемат стажанти, участвали в пилотното обучение на БТПП за нова професия „специалист по онлайн експортни дейности

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) преминава към следващия етап от изпълнението на проект DiVET (Joint Qualification for Export Specialists via Internet and Social Media), който цели създаване на учебен профил на нова професия в системата на професионалното образование „специалист по онлайн експортни дейности“.

Проведеното по-рано през годината 3-месечно пилотно обучение, продължава с тримесечни стажове в експортно-ориентирани фирми. По време на стажантската програма, приемащите фирми ще могат да се възползват от придобитите знания и умения на участниците в обучението, а стажантите ще имат възможност да работят в реална среда и да придобият практически опит.

Стажовете са с продължителност от 480 учебни часа и ще се състоят в периода януари-март 2021 г. Те ще се проведат изцяло дистанционно, като в тях се очаква да вземат участие 13 стажанти в 12 приемащи фирми от различни сектори, като: производство на витамини и хранителни добавки; билкови продукти и етерични масла; сладкарски изделия; консервирани храни; парфюмерия и козметика; облекла и обувки; транспорт, спедиция и логистика; търговски аутсорсинг.

На 17.12.2020 г. БТПП ще проведе он-лайн информационна среща с участието на приемащите фирми  и кандидат-стажантите. Целта на срещата е да предостави информация относно провеждането на стажовете, разясняване на задълженията и отговорностите на участниците и съдействие за подготвяне на необходимите отчетни документи.  

Реализирането на стажантската програма ще създаде възможност на фирмите да разширят експортната си дейност, както и ще допринесе за практическото развитие на младите професионалисти в онлайн експортната дейност.

През изминалата година, Палатата в сътрудничество с ЦПО “Хармония1“, партньор по проекта, проведоха обучението свързано с  новата професия в рамките на 3 месеца, като в него взеха участие 36 души. Участниците в пилотното обучение  имаха възможност да придобият  знания  и умения за  използването на интернет и социалните медии при  реализиране на експортни дейности, да се запознаят с възможностите за търговия чрез платформите Amazon и еBay, да усвоят основните техники при разработването на план за експортен маркетинг и др.

Българската търговско-промишлена палата, като национално представена организация внесе предложение до Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) за включване на нова специалност Специалист по онлайн експортни дейности“ в Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

=============================================================

Проект DiVET се изпълнява в рамките на Програма „Еразъм+“, с участието на шест партньорски организации от три страни – България, Гърция и Турция. Основната цел на проекта е да развие дигиталните умения на младежите  за осъществяване на он-лайн експортни дейности , което ще доведе до повишаване на заетостта им, а фирмите ще могат да се възползват от младите професионалисти , за да оптимизират своите усилия при извършване на експортна дейност и  да прилагат по-широко новите форми на онлайн експорт. Повече информация за проекта може да бъде намерена на официалния му уебсайт (http://divet.eu/) или на страницата на БТПП (https://www.bcci.bg/bulgarian/projects/DiVet/description.html).

 


09.12.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад