Назад

НСТС одобри проект на ЗИД на Кодекса за социално осигуряванеНационалният съвет за тристранно сътрудничество проведе на 7 декември онлайн заседание. Правителството и социалните партньори обсъдиха проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от министъра на труда и социалната политика.

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване се регламентира фазата на изплащане на пенсиите от втория стълб на осигуряване.

Уреждат се и трите вида пенсионни продукта, които ще се изплащат от универсалните пенсионни фондове (УПФ) – пожизнената пенсия за старост, разсроченото изплащане на средствата по индивидуалната партида и еднократното изплащане в случаите, когато натрупаните средства са недостатъчни за отпускане на посочените два вида пенсионни продукта.

Регламентират се основните правила за отпускане, изплащане и преизчисляване на пенсиите, правата на наследниците на осигурените лица. Изрично се предвижда, че гарантираният размер на допълнителната пожизнена пенсия за старост и на разсроченото плащане не могат да бъдат по-малки от тези, които се получават на база на брутния размер на осигурителните вноски, за което се създава допълнителен резерв. Промените дават възможност на лицата, които навършват възрастта за пенсиониране от 2022 г. до 2025 г. включително, да могат да упражнят правото на избор на осигуряване до 1 година преди тази възраст. Този период се увеличава плавно до 2038 г., когато осигуряването ще може да се променя не по-късно от 5 г. преди навършването на възрастта за пенсиониране.

В рамките на дискусията главният секретар на БТПП Васил Тодоров отбеляза, че Палатата многократно е заявявала необходимостта нормативно да бъде уреден статуса на пенсионните продукти, които да бъдат избирани от осигуряващите се. В този смисъл проектът на ЗИД на КСО за уреждане плащанията по втория пенсионен стълб е твърде закъснял. БТПП принципно подкрепя законопроекта. Становището на БТПП, включително предложения за промени   ТУК

 

 


08.12.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад