Назад

БТПП стартира обучения за подобряване на дигиталните умения на МСПДекември 2020г. започна, със среща на партньорите по проект CVETNET, по време на която се обсъдиха следващите стъпки свързани с реализация на онлайн обученията за повишаване на дигиталните знания на МСП. Предвид епидемичната обстановка уебинарите ще бъдат проведени през пролетта на следващата година. БТПП проведе проучване до фирми и предприемачи относно нуждите им от такива обучения и теми, които да бъдат засегнати.

Предмет на обученията (уебинари)

Основните теми, които ще бъдат изучавани, са свързани с компютърна грамотност, дистанционна работа в екип, виртуално лидерство, бизнес администрация, дигитален маркетинг и комуникация, киберсигурност и информационни технологии.  Целевите групи са всички МСП, които имат желание да оптимизират дигиталните си процеси.

 

Методически наръчник за ключови цифрови умения (съществен елемент от предстоящите уебинари)

Документът се разработва в сътрудничество между БТПП и другите партньорски организации от Австрия, Испания и Чехия. Наръчникът ще бъде съставен от теоретична част, но ще се разглеждат и практически случаи, и казуси, включително и решаване на тестове. Консорциумът има за цел да разработи добри практики със 100 индивидуално разгледани случая на обучен фирмен персонал, които ще съдържат информация за постигнати резултати.

 

Следващи стъпки

В края на проекта ще бъде проведен семинар за обучители, по време на който ще бъдат представени изпълнените дейности по проекта. Обучителите ще имат възможност да разпространяват постигнатите резултати,  за да допринесат за неговото устойчиво развитие.

 

Повече информация за проекта може да намерите на официалната страница на БТПП, в частта „Проекти на БТПП“ или на следния линк https://www.bcci.bg/bulgarian/projectsBCCI_new.html

Повече в Дирекция Европейска интеграция и проекти

Тел.: 02/8117556

Ел. поща: projects2@bcci.bg

 

 


02.12.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад