Назад

Семинар в рамките на проект Good WoodБългарската търговско-промишлена палата бе домакин на семинар по проект Good Wood. Проектът, насочен към улесняване на социалния диалог в областите дърводобив и дървообработване, приключва в края на 2020 г. и вече има постигнати резултати, полезни за фирмите и браншовите организации от браншовете, свързани с дървен материал. Насърчаването на кръговите икономически дейности също са в обсега на проекта.

Темата на семинара бе „Пазарът на труда, производството и управлението в дърводобивния и дървообработващия сектор. Предизвикателства през 2020 г. "

Асен Ангелов, експерт,   разясни особеностите на трудово договаряне и пазара на труда в дърводобивния и дървопреработвателния сектор. Той подчерта, че секторите имат определен капацитет на заетост, който е постигнат. Специфичните дейности в дърводобивния и дървопреработвателния сектор изискват повече човешка сила. В тези сектори в България се прилага известна механизация, но тя е слабо автоматизирана.

Предизвикателствата пред пазара на труда през настоящата трудна за всички година също бяха разисквани. Участниците в събитието – представители на работодатели, синдикати и фирми от бранша, обсъдиха очакваните промени в сектор дървообработване. Те са свързани основно с необходимостта от преминаване към по-зелени технологии, повторна употреба на материалите и преработка на използваните продукти с цел постигане на кръгов ефект. Не на последно място бяха обсъдени и новите умения, които работодатели и служители трябва да подготвят и насърчават, за да се осъществи плавна промяна в секторите дърводобив и дървообработване.

 


08.12.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад