Назад

Успешно приключва 5-годишен проект на БТПП по програма ИНТЕРРЕГ

На 2 декември се състоя в онлайн формат финалната среща на партньорите по проект SKILLS+. Организатор на събитието бе Министерството  на регионалното развитие и транспорта на федерална провинция Саксония-Анхалт, Германия, а участниците бяха повече от 40. Приветствие отправи Томас Вебел, министър на регионалното развитие, който подчерта ролята на дигитализацията в дейността на фирмите с оглед нормалното им функциониране, особено в условията на пандемия. Срещата продължи с дискусии относно необходимостта от обмяна на добри практики между страните с цел изпълнение на мерки, целящи подобряване на дигиталните умения на МСП в селските райони.

В рамките на събитието се открои като добър пример успешно изпълненият териториален план за развитие (https://www.bcci.bg/bulgarian/projects/interreg/materials.html ) на БТПП, разработен в тясно сътрудничество с ИАНМСП, подкрепящ партньор по проекта. Планът предвижда две основни мерки за изпълнение: създаване на дигитални иновационни хъбове (ДИХ) и предоставяне на ИКТ ваучери на микро, малки и средни предприятия. Грантовата схема за ваучери, която се изпълнява в момента, предоставя безвъзмездна помощ на повече от 450 МСП, които да подобрят своето дигитално присъствие чрез създаване на уеб страници, разработване на платформи и мобилни приложения, осигуряване на кибер и информационната сигурност. 

Чрез успешно изпълнените мерки от плана за действие по проект SKILLS+,  БТПП създаде предпоставки за подобряване на дигитализацията на българските фирми и подпомагане на дейността им в условията на криза. Палатата ще продължи и в бъдеще да работи в тази посока чрез участия в проекти, обмяна на добри практики и разработване на механизми за подкрепа.

 


03.12.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад