Назад

БТПП пое председателството на Асоциацията на Балканските търговски палати за следващата 2021 г.

На 30 ноември в електронна среда се проведе годишно общо събрание на Асоциацията на Балканските търговски палати /АВС/. Българската търговско-промишлена палата, като един от създателите на организацията през 1994 г., бе представена от Цветан Симеонов, председател. Той благодари на домакините от Босна и Херцеговина за добрата организация. Подчерта, че трябва да продължим да работим в трудни времена в полза на фирмите. Насочи вниманието към дигитализираните услуги на БТПП, като 11-та палата в света, акредитирана от МТК Париж да издава електронни сертификати за произход и постиженията в областта на Търговския арбитраж, използвайки новите технологии. БТПП е готова да сподели опита си в тези области.

Симеонов съобщи, че по повод 125-та годишнина на БТПП е направен документален филм, който ще бъде споделен с партньорите от АВС през 2021 г., както и пощенска марка и първодневен плик за юбилея.

Събитието бе домакинствано от Виекослав Вукович, председател на Външнотърговската палата на Босна и Херцеговина, която ръководи АВС през 2020 г. Той очерта важни тенденции в търговията в региона, както и съвместната работа на бизнес организациите от АВС от страните: Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Кипър, Косово, Северна Македония, Сърбия, Румъния, Турция, Черна гора. Търговският стокообмен на Босна и Херцеговина с Балканските страни през настоящата година бележи спад с 27% спрямо 2019 г. Сърбия е водещ външнотърговски партньор за този период. Според Вукович силните добросъседски отношения и традициите в правенето на бизнес в региона са причина спадът да е по-малък от очакваното, на фона на глобалната здравна криза.

Участващите в общото събрание на АВС ръководители на търговско-промишлени палати се обединиха около мнението, че диалогът и обменът на информация между тях са отлични. Необходимо е да се промотира регионът като цяло, с добрата си свързаност, комуникативност, подходяща макроикономическа среда и конкретни силни области. Сериозно внимание бе отделено на постиженията на търговските палати в сферата на дигитализацията - както за обслужване на фирмите, така и за реализиране на редица общи проекти.

В края на събитието председателството на Асоциацията на Балканските търговски палати за следващата 2021 г. бе прието от Цветан Симеонов, председател на БТПП. Той посочи, че основни приоритети през следващата година ще бъдат: синергия за преодоляване на кризата, подпомагане развитието на клъстерни организации в региона, дигитализацията на търговските палати в услуга на фирмите.

В програмата за следващата година БТПП ще заложи поредица от виртуални събития, насочени към стимулиране на двустранните и многостранни търговско-икономически и инвестиционни връзки, споделяне на опит между ТПП за дигитални услуги, обединяване на клъстери от региона и др.

В началото на следващата година ще бъдат представени приоритетите и програмата на АВС.

 

 


03.12.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад