Назад

Публикувана е първата покана по линия на Иновационния фонд на ЕС за малки иновативни проекти за нисковъглеродни технологииПубликувана е първата покана за малки по мащаб проекти, насочени към технологии за възобновяема енергия, енергоемки индустрии, включително заместващи продукти, улавяне и съхранениe на въглероден диоксид. Осигурено е безвъзмездно финансиране от 100 млн. евро за проекти с капиталови разходи между 2.5 и 7.5 млн. евро.

Целта е модернизиране на икономиката, повишаване на нейната конкурентоспособност и постигане на целите на ЕС за климатичен неутралитет до 2050 г.

Краен срок за подаване на проектите: 10 март 2021г.

Целите на поканата:

  • подкрепа на малки по мащаб проекти, демонстриращи високо иновативни технологии, процеси и продукти, които имат значителен потенциал за намаляване на емисиите на парникови газове;
  • предлагане на  финансова подкрепа, съобразена с пазарните нужди и рисковите профили на допустимите проекти, като същевременно се привличат допълнителни публични и частни ресурси;
  • допълват широкомащабната покана, като осъществат своите идеи.

Допустими кандидати:

  • За да отговарят на условията за финансиране по тази покана, кандидатите трябва да бъдат юридически лица;
  • Кандидатите трябва да бъдат частни субекти, публични субекти или международни организации;
  • Предложения може да бъдат подавани и от консорциум от юридически лица.

Повече информация за поканата може да намерите в правилата за кандидатстване
или тук.

При допълнителни въпроси, моля да се свържете с Enterprise Europe Network към БТПП, Тел.: 02 8117515/525, Имейл: een@bcci.bg

 

 


08.12.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад