Назад

БТПП готви обучение по основни права и задължения на гражданите на трети страни за пазара на труда, услуги и инструменти за пълноценната им интеграция, видове подкрепа

На 3 декември 2020 г. се проведе работна онлайн среща на партньорите по проект IMMIJOBS (Building the Capacity of Intermediary Organizations to Support the Employment of Third Country Nationals).

Основен акцент на срещата беше подготовката на предстоящото обучение за посреднически организации, което се предвижда да се състои в периода 15 февруари – 5 март 2021. Във връзка с извънредната епидемична обстановка, обучението ще се проведе изцяло дистанционно.

Обучението ще се проведе в два формата – международен и национален, като общата му продължителност е 30 часа. Представители на десет посреднически организации от България ще имат възможност да се включат в обучението.

Темите, които ще бъдат засегнати по време на обучението са: основни права и задължения на гражданите на трети страни на пазара на труда, услуги и инструменти за пълноценната им интеграция, видовете подкрепа, която се оказва за наемането им, мерки за насърчаване на недискриминация на работното място и т.н.

Международната част от обучението ще премине в 3 тричасови сесии, на които всеки партньор ще представи разработения от него модул. Работният език на международните срещи, в които ще участват всички партньори и поканените от тях посреднически организации, е английски. По време на националните срещи, които ще се състоят след международните сесии, всеки от шестте учебни модула ще бъде разгледан по-подробно, с фокус върху националния контекст и особености в процеса на интеграция на граждани на трети страни на местния пазар на труда.

Освен лекции, обучението ще включва и по-интерактивни елементи, като дискусии, работа по групи и упражнения. Участието в обучението е безплатно, а след неговото приключване участниците ще получат сертификати. Посредническите организации, изпратили свой представител за участие, ще имат основна роля в следващите етапи на проекта, а именно провеждането на семинари и обучения за работодатели, както и предоставяне на професионално обучение и стажове на граждани на трети страни в местни фирми.

В следващите седмици, БТПП ще предостави подробна информация и график на обучението. Заинтересовани  посреднически организации могат да заявят желанието си за участие на ел. поща: projects3@bcci.bg Допълнителна информация можете да получите от Димитър Паунов, Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“ на тел. 02 8117 553. 

Основната цел на проект IMMIJOBS е да развие капацитета на посреднически организации (търговско-промишлени палати, работодателски организации, агенции по заетостта) и центрове за професионално обучение, както и да подобри предлаганите от тях услуги по отношение на интеграцията и заетостта на граждани на трети страни. Проектът е с продължителност от три години и се изпълнява в рамките на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейската комисия. В проекта участват осем партньорски организации от четири страни – България, Гърция, Италия и Швеция.

 


04.12.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад