Назад

Отворено писмо на национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите във връзка с влизането на България в ERM IIДО
Г-Н РУМЕН РАДЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ДИМИТЪР РАДЕВ
УПРАВИТЕЛ
НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ,

По повод значимият за държавата факт, че от 13 юли България става част от валутно-обменния механизъм ERM II с курс 1.95583 лева за 1 евро бихме искали да Ви поздравим и да изразим удовлетворението на национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите в България от това, че успяхте да осъществите националния приоритет – приемането на страната ни в ERM II.

Социалните партньори и Икономическият и социален съвет на Р България многократно са настоявали по недвусмислен начин за ускорена подготовка и присъединяване към ERM II и впоследствие – към Еврозоната. По тези въпроси сме изразявали своите категорични общи позиции,  включително през ноември 2014 г.; в приетото становище на Икономическия и социален съвет от декември 2017 г.; в свое писмо от 14.06.2018 г., както и в двете декларации от февруари и април 2020 г..

В становище още от м. декември 2017 г. ИСС  отбелязва очакваните многобройни ползи от присъединяването към Еврозоната и подчертава, че „ускоряването на подготовката и осигуряването на външнополитическа подкрепа за присъединяване на Р България към еврозоната придобива значението на непосредствена национална цел и задача на външната и икономическата политика с най-висок приоритет“.

Както изтъкнахме в декларацията на национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите в България от 13 април 2020 г. „с присъединяване на България към механизма на обменните курсове (ERM ІІ)… ще бъде ускорена пълната интеграция на България към ЕС, ще бъде улеснен изходът от рецесията, предизвикана от глобалното разпространение на COVID 19, и отключено действието на многобройни позитивни фактори за икономическото и социално развитие в дългосрочен план“.

Бихме искали да Ви уверим, че ще продължим да оказваме пълната си подкрепа за всички необходими стъпки в изпълнение на договорените ангажименти както във връзка с членството ни във валутно-обменния механизъм ERM II, така и по пътя на приемането на България в Еврозоната, Шенгенското пространство и ОИСР. Припомняме, че това е първата от общо 46 важни мерки, програми и реформи, залегнали в двугодишното Национално тристранно споразумение, подписано на 17.06.2020 г. между Министерския съвет, синдикати и работодатели.

С тревога отбелязваме, че новината за присъединяването на България към ERM II дойде на фона на нарастващо обществено-политическо напрежение. В името на доброто на страната ни апелираме към всички страни за недопускане на каквито и да е форми на насилие, независимо от обстоятелствата. Настояваме политическите сили, президентската институция, изпълнителната, законодателната, съдебната власт и правоохранителните органи да се държат отговорно и в рамките на конституционните си правомощия, за да се избегне нагнетяване на общественото напрежение. В същото време сме категорични, че борбата с корупцията по високите етажи на всички власти трябва да е приоритет, който да се следва безкомпромисно. Без да се погазват принципите на правовата държава, разделението на властите, презумпцията за невиновност и неприкосновеността на частната собственост.

В световен план се разраства безпрецедентна здравна, социална и икономическа криза. На този фон България се нуждае от целенасочени усилия за преодоляване на новите предизвикателства. Апелираме в този труден момент за отговорност и държавническо поведение.

С УВАЖЕНИЕ,

ВАСИЛ ВЕЛЕВ                                                       ПЛАМЕН ДИМИТРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ                                                      ПРЕЗИДЕНТ
АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ               КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ
КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ                                      СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ

РАДОСВЕТ РАДЕВ                                                ДИМИТЪР МАНОЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ                                                      ПРЕЗИДЕНТ
БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА                   КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА „ПОДКРЕПА“

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА
ПАЛАТА

КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ
И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 


13.07.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад