Назад

Внесени предложения за мерки за разрешаване на действителните проблеми, свързани с придобитите акции от български граждани в хода на приватизацията и реституцията в БългарияОрганизациите на работодателите, синдикатите и асоциациите от капиталовия пазар изпратиха до министър председателя Бойко Борисов, зам.-министър председателя Марияна Николова и министъра на финансите Владислав Горанов предложения за мерки за разрешаване на действителните проблеми, свързани с придобитите акции от български граждани в хода на приватизацията и реституцията в България.

Мотивирани от ясно заявеното желание и воля за адресиране на въпросите, представени като основание за разработване на проект на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД, призоваваме да бъдат предприети предложенията и мерките, многократно и задълбочено обсъждани и предложени с общо съгласие от инвестиционната общност, както и от национални представителните организации на работодателите и на работниците и служителите“, се посочва в писмото.

Идентифицирани са  действителните проблеми, свързани с придобитите в хода на приватизацията и реституцията акции от български граждани в български предприятия. За тяхното разрешаване, като приемат с общо съгласие неприкосновеността на собствеността на гражданите върху акциите и недопустимостта на каквото и да е разпореждане с акциите без изрично изразена воля за това от собствениците им, организациите предлагат конкретни мерки – виж  ТУК

 


09.07.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад