Назад

Въпреки пандемията нивото на интерес към икономическо взаимодействие между България и Израел се запазва, дори нарастваВ БТПП се проведе среща между председателя на палатата Цветан Симеонов, проф. Руслан Пенчев, ректор на Международно висше бизнес училище /МВБУ/ и председател на Българо-Израелската ТПП/БИТПП/ и Симеон Ангелов, зам. председател на УС на БИТПП. Участниците обновиха плановете си за съвместни дейности и инициативи до края на 2020 г.

По мнението на Симеонов сътрудничеството с Израел крие още много потенциал заради конкурентоспособността на икономиката на страната и предимствата, които е изградила в редица сектори: информационни технологии, сигурност, енергетика, научно-изследователска дейност, медицина и др.

Проф. Пенчев сподели, че партньорските мрежи между двете страни се разширяват и в други области, което ще доведе до интензифициране на сътрудничеството. Той информира, че се обсъжда форма на сътрудничество между Университета Бен Гурион и Техническия университет гр. София по линия на проект „Център за Компетентност MIRACle – Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean Technologies“.

Въпреки пандемията събеседниците констатираха, че нивото на интерес към икономическо взаимодействие между двете страни се запазва, дори нараства


06.07.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад