Назад

Партньорство на БТПП с клъстерни структуриВасил Тодоров, главен секретар на БТПП, Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции към палатата, и Димитър Христов, изпълнителен директор на Клъстер София град на знанието, проведоха онлайн среща. Обсъдено бе предложение за бъдещо сътрудничество между организациите.

Васил Тодоров подчерта опита на БТПП в различни европейски и международни проекти и насочи вниманието към дейности, които са в полза на стартиращи и иновативни предприятия.

Димитър Христов поясни, че  мисията на  Клъстер София град на знанието е да обедини усилията на бизнеса от интензивните на знания сектори с тези на общината, научните, развойните, образователните и финансовите организации за реализация на Стратегията за интелигентна специализация на София и превръщане на столицата в интелигентен град. 

В момента клъстерът развива и управлява проект за Иновационен хъб MediaMotor Europe, регионална точка за контакт и входен портал за подобряване на иновационната и инвестиционната екосистема на града в индустриите, базирани на знанието, в т.ч. високотехнологичните стартъпи и скейлъпи  в креативната и медийната индустрии.

Владимир Томов изрази готовност от страна на Съвета по инвестиции да партнира в рамките на гореспоменатия проект за свързване на конкретни бизнес идеи с източници на финансиране и инвестиции за реализацията им.

Христов информира, че е обявена програма по проект MediaMotorEurope , по която се търсят 20 европейски иновативни стартъпи / скейлъпи, които имат сериозен потенциал в областта на високите технологии. По-конкретно се очаква кандидатите да предлагат технологични решения за креативната и медийната индустрии. Кандидатстването в тази първа отворена покана става през онлайн платформа, а срокът е 17 юли 2020.

Главният секретар на БТПП обобщи, че възможните сфери на партньорството и сътрудничеството между БТПП и клъстерни структури може да се състои в: обмяна на информация, опит, идеи, инвестиционни проекти, разработване на проекти, съвместно организиране на бизнес събития и др.

 

 

 


09.07.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад