Назад

Среща на Европейската мрежа на жените предприемачиОбсъждане на възможните решения за жените предприемачи: достъп до финансиране, съчетаване на професионалния и личния живот

 

Икономическият форум на Европалати в Рим бе повод и за среща на Европейската мрежа на жените предприемачи - European Women Network. България бе представена от Илияна Филипова, зам.-председател на Търговско-промишлена палата - Враца.

Дами от цяла Европа разискваха условията, при които работят жените предприемачи – дълго работно време, често без допълнителна помощ вкъщи, както и възможните решения за преодоляване на трудностите в тяхното ежедневие.

В сесията се включи и Джакомо Маттино, ръководител от Генерална дирекция „Растеж“ на ЕК. Филипова участва в дискусията на тема достъп до финанси. Балансирането между професионалния и личен живот също бе коментирано. Всички теми бяха обобщени в проучване, проведено от Европейската мрежа на жени предприемачи.

Георги Стоев, член на УС на БТПП, взе активно участие като модератор в сесията за интернационализация. Тя предизвика голяма дискусия по въпроса как да се стимулира растежът чрез интернационализация на МСП и да се повишат ползите от сключените споразумения за свободна търговия и партньорство от ЕС с други страни и региони по света.

В резултат от Икономическия форум, проведен в италианската столица, представителите на Мрежата от търговски палати в Европа се обединиха и подготвиха препоръки към европейските политици за периода 2019-2024. Те са свързани основно с устойчивия растеж и конкурентоспособността на бизнеса.

Препоръките са в шест ключови направления:

  1. Финансиране устойчивия преход на МСП
  2. Намаляване на пречките пред бизнеса в рамките на Единния европейски пазар
  3. Осигуряване на подкрепа за дигитализация на бизнеса
  4. Създаване на възможности за бизнес извън ЕС
  5. Решаване на социо-икономическия проблем с недостига на работна ръка и липсващи умения
  6. Насърчаване на предприемачеството.

Подробности по предложенията на Европалати вижте тук /на английски език/.

 


09.10.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад