Назад

БТПП с нов проект за повишаване конкурентоспособността на МСП от сектора на агроиндустриятаНа 3 и 4 октомври  в Барселона - Испания   се проведе първата работна среща по проект „QUALIFY“, одобрен в рамките на програма Интеррег-Европа. Тази програма насърчава териториалното сътрудничество между страните-членки чрез обмен на информация и добри практики, като средство за  подобряване ефективността от използваните политики и мерки за подобряване на конкурентоспособността на бизнеса и прилагане на най-доброто в рамките на ЕС.

Проект „QUALIFY“ е насочен към повишаване  конкурентоспособността на фирмите от  сектора на агроиндустрията чрез въвеждане на  нови  дейности по оперативните програми, които да насърчат МСП да подобряват качеството на храните, чрез приложение на съвременни стандарти за качество и да  модернизират производствата чрез нови технологии. Всички допълнителни дейности ще бъдат подкрепени и с инвестиционни грантови схеми, което ще обогати  мерките, изпълнявани по  оперативните програми  от  МСП и  прилаганите  политики за насърчаване на конкурентоспособността.

В проекта участват 6 партньора - от Испания, Франция, България, Гърция, Естония и Словения. БТПП, като  една от най-големите бизнес организации, е част от партньорския консорциум на проекта  и  ще работи за идентифициране и въвеждане  на иновативни  мерки и дейности на местно ниво. 

Водещ партньор на консорциума е Министерството на агроиндустрията, животновъдството, риболова и храните на Каталуния. БТПП ще работи в тясно сътрудничество с българското Министерство на икономиката, което потвърди своята подкрепа за проекта.  Определените експерти от министерството ще подпомагат  усилията на екипа на Палатата, свързани с идентифициране на иновативни и адекватни мерки и дейности, които ще допринесат за повишаване на конкурентоспособността на МСП от сектора на агроиндустрията и интернационализация на тяхното производство.

Основните дейности, които ще се реализират по проекта, са:  създаване на онлайн  платформа с учебно съдържание, разработване на системи за мониторинг качеството на храните, обучение за МСП и браншови организации, работни срещи,  обмен на информация и добри практики.

Като краен резултат от проекта се планира всеки партньор да разпише „план за действие“, базиращ се на прилагани „добри практики“ и  съдържащ мерки и препоръки като допълнителна възможност  за повишаване конкурентоспособността на предприятията. БТПП ще информира текущо браншовите организации и МСП от сектор агроиндустрия, както и всички заинтересовани страни за напредъка на проекта. Цялата информация за предстоящите   дейности и събития, както и постигнатите резултати ще бъдат достъпни за преглед и участие на сайта наБТПП: https://www.bcci.bg/bulgarian/projects/QUALIFY/description.html.


07.10.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад