Назад

Становище на БТПП относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление

Сериозни опасения, че предложеният механизъм за централизация на дейностите няма да реши проблемите


Българската търговско-промишлената палата принципно подкрепя предложените изменения и допълнения на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (сигн. 902-01-41), внесен на 05.08.2019, и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (сигн. 954-04-151), внесен на 19.09.2019г.

Бързите темпове на развитието на информационните технологии, липсата на достатъчно специалисти с познания и капацитет, които да отговарят на тези темпове, е сериозен проблем както за сигурността на процесите в държавната администрация, така и за бизнеса, който зависи от тези процеси.

Проектът (сигн. 902-01-41) определя със закон търговското дружество – "Информационно обслужване" АД, като изключителен доставчик на ИТ услуги за част от публичната администрация.

В БТПП постъпиха възражения от различни организации, със сериозни опасения, че предложеният механизъм за централизация на дейностите няма да реши тези проблеми, а е възможно да ги задълбочи.

БТПП не подкрепя част от текстовете на Законопроект (сигн. 902-01-41)  със следните мотиви:

В §43 от Законопроект (сигн. 902-01-41)  се предвижда, че дейностите по системна интеграция, посочени в раздел IV ще се извършват изцяло от „Информационно обслужване“ АД.

Така разписани функциите обхващат целия жизнен цикъл на информационните системи, използвани от административните органи. В закона е предвидено, че търговското дружество „Информационно обслужване“ АД е единственият изпълнител на тези услуги, като по този начин отпада възможността за договаряне на параметрите на правоотношението. Подобно централизиране на услуги в областта на ИТ технологиите е по-вероятно да доведе до обратен ефект, а именно липса на избор между предлаганите на пазара услуги и вероятно влошаване на качественото им изпълнение.

В ал. 2 на §43 е предвидено, че Министерският съвет ще определи административните органи, които при изпълнение на своите функции, свързани с дейностите по системна интеграция, възлагат изпълнението на системния администратор „Информационно обслужване“ АД. Този подход ще постави административните органи в изключително неблагоприятна ситуация, в която ще бъдат задължени да делегират набор от критични за сигурността на държавата дейности на едно единствено юридическо лице, без да имат реална възможност да договарят каквито и да е било условия за изпълнение с него.

Също така БТПП отбелязва, че съществува реална възможност „Информационно обслужване“ АД да няма капацитет да извършва самостоятелно тази дейност. В тази хипотеза би се пристъпило към превъзлагане на проекти и услуги, свързани с обслужването на администрациите от други ИТ дружества. Това би създало възможност за заобикаляне на процедурите на ЗОП, също така нарушава осигуряването на справедливи и равни условия на ИТ фирмите, които биха кандидатствали, за тези поръчки.  „Информационно обслужване“ АД е дружество със смесен капитал (държавен и частен) поради което съгласно допълнителните разпоредби на ЗОП би следвало да провежда обществени поръчки на самостоятелно основание.

С пълния текст на Становището на БТПП можете да се запознаете ТУК

Становище на Българската асоциация по информационни технологии относно Законопроект (сигн. 902-01-41)   ТУК


04.10.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад