Назад

Проект на БТПП цели да подобри интеграцията на граждани на трети страни на пазара на труда

От 30-ти септември до 1 октомври 2019 г. на о. Самос, Гърция се проведе втора работна среща на партньорите по проект IMMIJOBS (Building the Capacity of Intermediary Organizations to Support the Employment of Third Country Nationals).

В началото на срещата участниците се запознаха с последните развития относно възобновения приток на мигранти и бежанци към гръцките острови в северната част на Егейско море и в частност актуалното състояние на островите Самос и Лесбос, където броят на пристигналите граждани на трети страни достига числеността на местното население. Гръцките партньори представиха основните мерки и политики, които се прилагат за интеграцията на граждани на трети страни, вкл. на пазара на труда, както и най-често срещаните проблеми и пречки пред наемането им от работодатели.

Сред основните теми на обсъждане бяха резултатите от проведеното проучване за оценка на потребностите на посредническите организации, които са основна целева група на проекта. Проучването целеше да установи информираността на заинтересованите страни относно различни документи и инструменти, предназначени за интеграцията на граждани на трети страни, както и да оцени предлаганите от посредническите организации услуги за пълноценното участие на мигрантите на пазара на труда.

Резултатите от проучването ще послужат като основа за предстоящото обучение за посреднически организации и центрове за професионално обучение, което ще има за цел да подобри предлаганите от тях услуги по отношение на интеграцията на граждани на трети страни на пазара на труда.  В тази връзка ще бъде разработена онлайн обучителна платформа за посреднически организации и специален уеб портал с полезна информация и съвети за работодатели, които проявяват интерес към наемането на гражданите на трети страни. В рамките на проекта се предвижда и провеждане на стажове на граждани на трети страни в местни фирми.  

Посреднически организации, които искат да се включат в предстоящото обучение, могат да заявят своя интерес на ел. поща projects3@bcci.bg Обучението се предвижда да започне през пролетта на 2020 г., като заинтересованите страни ще имат избор да се обучават присъствено чрез участие в семинари или дистанционно посредством онлайн платформа. Учебната програма ще покрива теми като основни права и задължения на гражданите на трети страни на пазара на труда, услуги и инструменти за пълноценната им интеграция, видовете подкрепа, която се оказва при наемането им, мерки за насърчаване на недискриминация на работното място, т.н. 

Основната цел на проект IMMIJOBS е да развие капацитета на посреднически организации (търговско-промишлени палати, работодателски организации, агенции по заетостта) и центрове за професионално обучение, както и да подобри предлаганите от тях услуги по отношение на интеграцията и заетостта на граждани на трети страни.Проектът се изпълнява от 8 партньорски организации от 4 страни – България, Гърция, Италия и Швеция, с финансовата подкрепа на Фонда за убежище, миграция и интеграция на ГД „Миграция и вътрешни работи“ на ЕК.  

 


07.10.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад