Назад

Интерпред – СТЦ София и БТПП обединяваст усилията си, с цел по-добро обслужване на фирмите

Нели Ташева, член на съвета на директорите на Интерпред – Световен търговски център София, и Лора Влахова, пълномощник на изпълнителния директор посетиха БТПП и се срещнаха с председателя на Палатата – г-н Цветан Симеонов.

БТПП и Интерпред са част от системата на Асоциацията на световните търговски центрове (www.wtca.org ), като Палатата е асоцииран член, а Интерпред – СТЦ София е редовен член на организацията.

Г-н Симеонов представи постиженията на БТПП през изминалата година и запозна гостите си с програмата и дейностите на Палатата за 2017г.

Акцент по време на разговорите бяха резултатите от проведената в периода 2-3 февруари 2017г. Европейска среща на световните търговски центрове в Триест. Представителите на Интерпред информираха, че във фокуса на мероприятията в Италия са били представени новостите в бизнес услугите и отдаване на площи под наем.

Договорено бе Интерпред – СТЦ София и БТПП да продължат усилията си за по-добро обслужване на фирмите.


09.02.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад