Назад

Има ли нужда от допълнителна класификация на продуктите за полезност и вредност - тема на среща в БТПП

Палатата и Федералиментаре обсъдиха възможности за сътрудничество в сферата на хранителната индустрия
В рамките на традиционна в началото на всяка година среща, Цветан Симеонов, председател на БТПП, и Марио Пенса, главен консултант на Федералиментаре по линия на партньорството с Конфиндустрия Италия, обсъдиха възможностите за сътрудничество в сферата на хранителната индустрия.

На срещата бяха набелязани нови инициативи, като особено внимание бе отделено на необходимостта да продължат усилията за това, на опаковките на стоките да се отбелязват точни данни за хранителната стойност, съдържанието на мазнини и въглехидрати, алергени и други, както се изисква от Регламент 1169/2011/ЕС. Обсъдени бяха и опитите покрай тези важни за избора на потребителя данни да бъде включено и задължение за класификация на продуктите с определена степен на полезност или вредност (заради съдържание на повече мазнини, сол, захар и други), което може да превърне формулирането на тези задължения в поле за влияние на едни фирми заради наложени негативни означения върху продукти на конкурентни фирми, основани на научни или емпирични заключения, които отразяват моментното знание, но не са общовалидни. 

Доколкото организмът на всеки потребител е уникален, хранителните нужди и ограничения също са уникални. Всяко “ограничение” и “препоръка” би имало субективен характер и може с решение на национални държавни органи лесно да се превърне в нетарифна бариера за търговията с хранителни продукти, произведени по традиционни рецепти, от един регион в друг регион, или от територията на една държава от ЕС в друга държава-членка, или на територията на общността въобще. Ако това бъде от компетентност на определени органи в общността, те също могат да бъдат обект на корупционни практики, за да се извличат неконкурентни предимства в търговската практика.

„В този смисъл трябва да се ограничим до количествени данни за съдържанието, без да се допуска субективно влияние върху решението на крайния потребител“ – изрази позиция в срещата Цветан Симеонов.


06.02.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад