Назад

Ректорът на СУ „Св. Св. Климент Охридски“ посети БТПП

Бе обсъдена възможността за участието на учени от СУ „СВ. СВ. Кл. Охридски“ в консултантската дейност на БТПП


В Българската търговско- промишлена палата бе на посещение проф. Анастас Герджиков, Ректор на СУ Климент Охридски.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов представи дейността на БТПП и постиженията в направленията Търговски регистър, Арбитражния съд, GS1 и другите области, както и взаимодействието и сътрудничеството на Палатата с международните организации.

Бяха обсъдени възможности за съвместно сътрудничество, за повишаване на взаимната връзка между науката и практиката, обучението на кадрите и необходимостта от специалисти с висока академична подготовка в българската икономика.

Бе обсъдена възможността за участието на учени от СУ „СВ. СВ. Кл. Охридски“ в консултантската дейност на БТПП, възможността за участие на студентите от СУ в студентски практики, организирани от МОН и с реална насоченост към бизнеса.

От страна на председателя на БТПП и ректора на СУ бе изявена готовност за съвместно участие в разработването на проекти, както и  възможността за ползване на библиотеката на БТПП от студенти и научни работници при изготвянето на дипломни работи и дисертации с теоретична и практическа насоченост.


03.02.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад