Назад

Подобряване на предприемаческите умения чрез нови технологии

Иновативните дейности се разработват по проект FASTEST, главната цел на който е да подобри предприемаческите умения на учениците в сектор агро-индустрия
БТПП взе участие при представянето на нови форми на интерактивно обучение, разработени от учениците изучаващи агро-технологични специалности.

Иновативните дейности се разработват по проект FASTEST, главната цел на който е да подобри предприемаческите умения на учениците в сектор агро-индустрия чрез създаване на практически обучения и осъществяване на реална връзка  с бизнеса.

Новите подходи представляват видео клипове с динамично съдържание и менюта, позволяващи избор на различни сцени за избор и гледане: видео истории на успели предприемачи, уроци за управление на бизнес, препратки към различни сайтове и обучителни материали, заимстване на примери от други страни и т.н.

Партньорите от България, Италия, Португалия и Румъния са в етап на финализиране на филмите, които трябва да бъдат готови до края на месец април и ще бъдат качени на виртуална платформа, както и в сайтове за видео споделяне като Youtube и Vimeo.

Видео клиповете ще съдържат субтитри на английски език и ще могат да бъдат свободно ползвани от всички заинтересовани страни.  За разработването им БТПП работи в сътрудничество с Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии проф. д-р Павлов. В заключителния етап на проекта, Палатата и Професионалното училище ще организират финална конференция за организиране на двустранни срещи между бизнеса и учениците, придаващи устойчивост на проекта.

 


08.02.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад