Назад

БТПП и Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции – с общи проекти в продължение на доброто сътрудничествоПредседателя на БТПП Цветан Симеонов проведе среща с Николай Стойнев, председател на Надзорния съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции. Обсъдени бяха двете програми в дейността на агенцията – за инвестиции и за приватизация

Цветан Симеонов отбеляза, че БТПП има възможности да съдейства за по-голямата информираност сред бизнеса за бъдещи проекти и възможности за инвестиции на територията на общината.

За привличане на повече инвестиции в София от страна Палатата бе поет ангажимент за включване на столичната агенция при бизнес форуми у нас и делегации в чужбина. Сътрудничеството между двете организации ще обхване още и споразуменията, които има София с общини от други държави, за да се използва и тази възможност за създаване на нови партньорства.

Николай Стойнев обърна внимание върху програмата на Столичната община – „Европа 2017”, по която могат да кандидатстват с проекти фирми от територията на София. Повече информация за нея: http://www.evropa-so.bg/bg/


02.02.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад