Назад

БТПП участва в публично обсъждане по темите икономика, финанси и енергетика

Представители на синдикатите, работодателите и научните среди се включиха в дискусията


Проведе се публично обсъждане на програмата на БСП в областта на икономиката, финансите и енергетиката. В дискусията взеха участие представители на синдикати и работодатели, на научните среди, специалисти от сектор  енергетика и други. 

Основните акценти в енергетиката, които се коментираха от различни участници, бяха: изграждането на АЕЦ Белене и на нови водни централи; изкупуването на електроенергия на преференциални цени; формирането на цената на електроенергията  за бита и индустрията.

Позицията на БТПП е, че изграждането на нови мощности от ядрената енергетика не трябва да бъде обвързано с държавни гаранции и дългосрочни договори за изкупуване на енергия на преференциални цени. Според Палатата формирането на цените в енергетиката трябва да бъде обективно, като социалният елемент следва да се осъществи с подходящи инструменти на социалната политика на правителството, а не изкуствено да се поддържат ниски цените за битовите потребители за сметка на високи цени за фирмите.

Икономическата  програма на БСП  акцентира на идеи за нови източници за финансиране на малките и средни предприятия – чрез Българската банка за развитие. Обръща се внимание на необходимостта от обвързване на икономиката и образованието, включително и средното професионално. Определен е като важен приоритет разработването на регионални планове, включително и изграждане на интермодални терминали във Видин и Русе, което ще съдейства за развитие на дунавските общини. В данъчно отношение в програмата се предлагат две промени: 20% данък за лицата с доход на 10 хиляди лева и отстъпка от 50 лв. на месец от подоходния данък на зает, който има дете.

Тези въпроси се нуждаят от оценка на въздействието, в това число и от опасността България да понижи рейтинга си в международни класации като добра бизнес дестинация, тъй като всяко повишаване на данъчната тежест се отразява негативно на позициите на съответната страна.

Позицията на БТПП е, че новите източници за финансиране вървят успоредно с необходимостта от качествени и смислени бизнес проекти – имаме нужда от подобряване на предприемаческата култура у нас.

 


02.02.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад