Назад

БТПП участва в среща ЕС – Корея Заместник – председателят на БТПП Георги Стоев участва в подготовката на  конференцията и диалога за ЕС – Корея  в изпълнение на търговското  споразумение.

Форумът на гражданското общество (CFS) се събира ежегодно, успоредно с Комисията по търговия и устойчиво развитие (CTSD), от 2012 г.

Състоянието на ратификация на фундаменталните конвенции на МОТ е важен аспект на диалога Корея - ЕС по въпросите на труда в рамките на CTSD.  Досега Корея е ратифицирала четири от осемте Фундаментални конвенции на МОТ, докато държавите-членки на ЕС са ратифицирали всичките осем Фундаментални конвенции на МОТ. В CTSD, както и в друг приложим контекст, ЕС подчертава очакванията си Корея да направи напредък за ратифициране на конвенциите на МОТ, които все още не е ратифицирала.

Други важна тема в контекста на диалога Корея – ЕС, е Корпоративната социална отговорност и въпросите за околната среда, заедно с прилагането на Фундаменталната конвенция 111 на МОТ  относно премахването на дискриминацията в областта на заетостта и професиите. с което подробно може да се запознаете ТУК http://trade.ec.europa.eu/civilsoc/meetdetails.cfm?meet=11491>).


07.02.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад