Назад

БТПП участва в конференция за политиката на ЕС в подкрепа на МСП

Организирана от Европейския икономически и социален комитет
Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва днес в конференция  и обсъждане на информационен доклад за ефективността и ефикасността на политиката на ЕС за малките и средните предприятия в Брюксел. Целта е набелязване на стъпки за подобряване на тази политика и очертаване на бъдещите предизвикателства.

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) организира този дебат в рамките на подготвителната си работа за изготвяне на свое становище по собствена инициатива относно ефективността на политиките на ЕС за МСП.

По време на обсъждането бяха представени и резюмета, изготвени от European Parliamentary Research Service:

В дебата участваха представители от различни институции и обществени организации и заинтересовани страни от целия ЕС. ЕВРОПАЛАТИ бе представена от Бен Батерс, директор по европейските въпроси. От българска страна се включиха Георги Стоев, зам.-председател на БТПП, Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, Пламен Грозданов, изп. директор на сдружение „Съюз Произведено в България”, и Веселин Митов от КНСБ. 


06.02.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад