Назад

БТПП и БАН – с конкретни проекти в продължение на доброто си сътрудничествоАкадемик Юлиан Ревалски, председател на БАН, посети БТПП и разговаря с председателя Цветан Симеонов и с главния секретар Васил Тодоров.

Обсъдени бяха конкретни стъпки в продължение на доброто сътрудничество между Академията и Палатата. Бяха разгледани и насоки на сътрудничество между БАН, регионалните палати, предприятията, университети и общини в рамките на регионалните центрове на БАН, които функционират и са активни в дейността си. Акцент в разговора бе поставен върху добрите работещи примери – центрове на БАН,  където координацията се осъществява от регионални палати от системата на БТПП.

Постигнато беше съгласие да се надгради доброто сътрудничеството между БАН и БТПП, като фокусът се насочи към оказване на съдействие на отделни предприятия за решаване на техни производствени проблеми, както и съдействие за популяризиране и внедряване на иновативни разработки.


02.02.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад