Назад

БТПП участва в конференция на тема "Устойчивата индустрия в контекста на циркулярната икономика" в гр. Кошице

Обсъдени бяха възможностите за сътрудничество на български фирми в международни проекти на словашките производители на стомана

Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва в конференция на тема "Устойчивата индустрия в контекста на  циркулярната икономика" в гр. Кошице на 12, 13 септември, по покана на словашкото председателство.

В качеството си на председател на Комитета за Търговия и Инвестиции на ЕВРОПАЛАТИ, Георги Стоев посети стоманодобивния завод в града и проведе среща с вице-президента на компанията Мирослав Варга.

Дискутирани бяха възможностите за сътрудничество на български фирми в международни проекти на словашките производители на стомана. Георги Стоев запозна словашките колеги с възможностите на  Стомана Индъстри АД – Перник и заводите в Радомир, както и с усилията за преодоляване на трудностите и безработицата в този сектор.

По време на конференцията заместник – председателят на БТПП предложи създаването на съвместен портал за информационен обмен и разпространение на добрите практики между търговските палати.

Прилагането на концепцията на циркулярната икономика ще даде възможност за нови 170 000  работни места в Европа до 2030, според представените доклади. Всяка година Европа търпи загуби от около  600 милиона тона отпадъчни материали, които могат да бъдат рециклирани и повторно използвани.

Делегатите ще разгледат приложените мерки за развитие на европейската циркулярна икономика и ще обсъдят направените предложения.


12.09.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад